+31 (0)33 - 286 2070 info@vekoventilatie.nl

Strooiselverwijderingssysteem

Strooiselverwijdering

Door de Veko strooiselverwijderingssysteem wordt het strooisel vanuit de scharrelruimte automatisch naar de afvoerband gebracht. Dit voorkomt een te hoog niveau aan strooisel in de stal. Hierdoor wordt de controle in de stal makkelijker en kan een toename van het aantal buitennest eieren worden voorkomen. Door het strooiselniveau structureel op een lager niveau te houden wordt de hoeveelheid fijnstof in de stal beperkt. Dit is positief voor zowel mens als dier. Door middel van een staalkabel met het strooiselverwijderingsysteem wordt het strooisel stapsgewijs naar de afvoerband gebracht.
Door middel van sensoren wordt de beweegrichting bepaald. De lengte van de stal en het aantal compartimenten bepaald het aantal benodigde schuiven en kabellengte voor het systeem.

* Een strooiselverwijderaar is één van de projecten, die een financiële bijdrage heeft ontvangen vanuit Duurzaam Agrarisch Ondernemen in FoodValley.

Dit is één van de regiocontractprojecten van Regio FoodValley en draagt bij aan de FoodValley-ambitie voor verduurzaming van de landbouwsector. Gebiedscoöperatie O-gen is projectleider van dit project, dat wordt gefinancierd door provincie Gelderland en de regio-gemeenten.