+31 (0)33 - 286 2070 info@vekoventilatie.nl

Mestdroging - Mestdroogtunnel

Werking

Ook nadat de mest uit de schuur is kan Veko Ventilatie de systemen bieden die de mest drogen en daarnaast de uitstoot van fijnstof kunnen reduceren. Door het benutten van de uitgaande warme stallucht kan de mest 80-90% droge stof gedroogd worden. Door het blijven mixen van reeds gedroogde mest met vochtigere stalmest blijft het te droge mestpakket luchtig, hierdoor kan de uitgaande stallucht het pakket snel drogen tot het gewenste drogestof percentage.