MEST/BEUNBELUCHTING

Pluimveehouders, die leghennen en (leg)moederdieren volgens de traditionele huisvesting houden, moeten per 1 januari 2014 voldoen aan de huisvestingsregels Ammoniak voor de pluimveehouderij. Deze nieuwe eisen maakt mestbeluchting/beunbeluchting dus noodzakelijk. Veko Ventilatie heeft daarom een mestbeluchting/beunbeluchting systeem ontwikkeld dat voldoet aan de officiële grondhuisvestingseisen BWL 2011.09.V1, BWL 2001.10.V2 en BWL 2010.03.V1 en ook aan praktische eisen die de pluimveehouderij stelt.

Mestbeluchting met EC-techniek en folieslang

Onze mestbeluchting/beunbeluchting installaties voor de pluimveehouderij zijn voorzien van bewezen techniek en toegerust met folieslang. Wanneer de stal voor de volgende legronde wordt schoongemaakt is het simpel een kwestie van de folieslang vervangen. Deze oplossing maakt Veko mestbeluchting systemen simpel schoon te maken, uiterst hygiënisch, gebruiksvriendelijk, scherp geprijsd en zeer betrouwbaar. U bespaart ten slotte op een frequentieregelaar door toepassing van energiezuinige en 0-100% regelbare ventilatoren met EC-techniek.

Huisvestingsregels Ammoniak pluimveehouderij

In de nieuwe huisvestingregels Ammoniak is het maximale emissie plafond voor leghennen vastgesteld op 0,125kg NH3 per dierplaats per jaar. Voor ( leg )-moederdieren op 0,150kg NH3 per dierplaats per jaar. Voor leghennen, moederdieren en vleeskuikenouderdieren staan de grondhuisvestingseisen inclusief mestbeluchting beschreven in respectievelijk de BWL systemen. Warme lucht verplaatst zich vanuit de nok van de stal via de folieslag over het mest in het mestbeluchting/beunbeluchting systeem. Zodoende droogt de mest onder de roosters in de mestopslag versneld ontwikkeld ammoniak beperkt.

Controle functioneren mestbeluchting

Om te kunnen controleren of de mestbeluchting goed functioneert, is het verplicht de volgende punten te registreren:

  • De temperatuur van beluchtinglucht;
  • Het aan staan van de beluchting;
  • De capaciteit van de beluchting.

Met een temperatuursensor, meetwaaier en urenteller worden de meetwaarden gelogd en doorgegeven aan een PLC die ze registreert en voor meer dan 1 productieperiode opslaat. U voldoet aan alle eisen wanneer u tijdens een controle een uitdraai kunt overleggen van de huidige en vorige productieronde.

Bel bij interesse naar +31 (0)33 286 2070 voor een vrijblijvend advies of maak direct een persoonlijke afspraak.